Preview Mode Links will not work in preview mode

Time Out Podcasts

Aug 26, 2016

Etter et par måneders sommerpause er Time Out Frederik Gnatt og Stig Omland tilbake. Vi snakker om OL, norsk idretts status, Premier League og selvfølgelig basketball. Episodens 10 kjappe gir Frederik litt utfordringer.