Preview Mode Links will not work in preview mode

Time Out Podcasts


Mar 28, 2020

Most hated er et velbrukt uttrykk i sport, men vi følte at mislikt er riktigere beskrivelse for vår del. Men utover i denne epsioden så kan man spørre seg om det faktisk ikke grenser til hat noen ganger. Spøk til side; hør hvilke 10 spillere vi har på listene våre. Spillere på et spesielt lag får gjennomgå, mens andre har kostet noen av oss mye pæng.