Preview Mode Links will not work in preview mode

Time Out Podcasts


Jun 9, 2019

2000 Raptorfans stod igjen i Oracle og sang etter at laget deres tok en imponerende seier i Game 4. I denne epsioden diskuteres det om hva Golden State sliter med, og om Toronto også burde få mer skryt selv om KD mangler for Golden State. Det snakkes naturligvis også om hva Time Out redaksjonen tror om Game 5, og hvilke omstillinger Warriors eventuelt må gjøre. Er KD eneste mulige redningen for mesterne?