Preview Mode Links will not work in preview mode

Time Out Podcasts


Jun 7, 2019

I natt er det Game 4 i NBA Finals. Klay Thompson skal spille, mens Kevin Durant fortsatt sitter ute. I denne epsioden diskuteres kamp 3 som endte med seier til Raptors. Det blir diskusjon om dommere, eierbøter, LeBron James tweet og hva man tror om kamp 4. Er Raptors nå favoritter til å vinne hele skiten?