Preview Mode Links will not work in preview mode

Time Out Podcasts


Nov 2, 2019

Kun gått noen dager med NBA, og allerede skjedd mye. Steph Curry ute minst 3 måneder med brukket hånd. Hva gjør Warriors nå? Og hva holdt de på med før Curry gikk ned?

Det har vært positive og negative overaskelser. Vi går gjennom flere av disse i denne episoden av Time Out.