Preview Mode Links will not work in preview mode

Time Out Podcasts


Mar 29, 2020

Episode 100 av Time Out ble feiret med topp 20 spillere som startet i NBA fra og med 1979/80-sesongen. Vi har de siste to ukene jobbet oss gjennom topp 10 på hver posisjon. Ble en del diskusjon på point guards, men i jubileumsepisoden kommer det frem at vi har veldig varierende syn på spillere sine betydninger historisk. Topp 3 er ikke lik hos noen, og spillere som er nr. 12 hos Magnus, er ikke på listen til Stig. Hvem utelater Barkley? Hvem droppet Barkley? Hvem droppet Isiah Thomas III? Til tider koker det litt, som det skal når tidenes spillere kåres. 

Her er 2 timer og 30 minutter med mye følelser.