Preview Mode Links will not work in preview mode

Time Out Podcasts


Aug 22, 2020

Runde 1 av NBA sluttspillet er godt underveis. Vi konkluderer seriene tidlig, og diskuterer skuffelser og positive overraskelser. Vi må også en liten tur innom Draft lottery som ble trukket natten før vi gjorde opptak.

Så skulle det rantes litt. Hele tre rants ble det i løpet av episoden.