Preview Mode Links will not work in preview mode

Time Out Podcasts


Oct 22, 2019

I denne episoden går vi gjennom Eastern Conference og hvilke 8 lag vi tror ender opp i playoffs i april. Hvor gode Sixers egentlig? Er det noen som tør å disrespect the champs? Og er de unge lagene Hawks og Bulls klare?

Vi snakker også om skaden til Zion Williamson, og hva kan det bety for hans NBA karriere. Og selvfølgelig må vi snakke om en barnebrud.