Preview Mode Links will not work in preview mode

Time Out Podcasts


Apr 11, 2020

Vi fyller fortsatt ventetiden med litt moro der vi tar tak i all time greatness i NBA. Og i denne episoden skal Frederik, Magnus og Stig drafte hver sin starting 5 + 6th man blant spillere fra 1980 til i dag. Vi draftet ikke spillere basert på hvem vi liker, men for å mønstre en femmer som vil stå seg best på banen mot de andre sine lag. Snakedraft og sneaky avgjørelser her.

I tillegg tok vi med noen spørsmå fra dee på Twitter og svarer på disse.