Preview Mode Links will not work in preview mode

Time Out Podcasts

Jun 23, 2020

Vi bruker ventetiden på NBA oppstarten i juli til å drafte litt igjen. Denne gangen for fremtiden. Premisset er å velge et lag med spillere på 23 år eller yngre som vi hvert år fremover skal bedømme. Hvem i Time Out er best til å se i glasskulen?