Preview Mode Links will not work in preview mode

Time Out Podcasts

Mar 20, 2018

Episode 48 av Time Out, med Stig Omland, Frederik Gnatt og Magnus Barstad. Kun et par uker igjen av NBA regular season. Er Warriors i trøbbel? Og hvilke lag kommer til sluttspillet?