Preview Mode Links will not work in preview mode

Time Out Podcasts

Feb 10, 2018

Trade deadline var natt til fredag, og Cavs gikk nesten all in. Hva betyr dette for Cavs? Og hva tenker Lakers? Dette og mer NBA prat med Frederik Gnatt, Stig Omland og Magnus Barstad. Få det på!


Feb 1, 2018

Time Out Special: Stian Mjøs om BLNO, trening og dusjmiljøet i Bærum by Frederik Gnatt, Stig Omland & Magnus Barstad