Preview Mode Links will not work in preview mode

Time Out Podcasts

Jun 12, 2017

Det står 3-1 til Warriors over Cavs. Frederik og Stig diskuterer kamp 5 før Magnus endelig dukker opp. Har Cavs sjans nå? Er KD MVP så langt? Få det på!