Preview Mode Links will not work in preview mode

Time Out Podcasts

Sep 15, 2016

Frederik Gnatt og Stig Omland er tilbake med episode 11 av Time Out. Her blir det Messi vs Neymar, krise i de norske ski og fotball landslagene. Skal vi ta av for Casper Ruud? Og selvfølgelig 5 kjappe.